SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

3.

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 27. siječnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Raba

Članak 1.

U članku 11. Odluke o javnim priznanjima Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 14/06, u daljnjem tekstu: Odluka) iza riječi »odredi« riječ »Poglavarstvo« zamijenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 16. stavak 1. Odluke iza riječi »glasilu« riječ »najkasnije« zamijenjuje se veznikom »u« i riječju »pravilu«.

Članak 3.

U članku 17. stavak 1. Odluke iza veznika »i« riječ »Poglavarstvo« zamijenjuje se riječju »Gradonačelnik«.

U stavku 2. istog članka iza riječi »ima« riječi »Poglavarstvo Grada Raba« zamijenjuju se riječju »Gradonačelnik«.

Članak 4.

Članak 22. Odluke mijenja se i glasi:

»Evidencija o javnim priznanjima Grada vodi se u Jedinstvenom upravnom odjelu, odnosno Odsjeku za poslove ureda Grada, Gradskog vijeća i opće poslove«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-06

Rab, 27. siječnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=655&mjesto=51280&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr