SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

2.

Na temelju članka 18. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 71. stavak 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/ 97 - Ispravak, 47/99 - Ispravak i 35/08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 27. siječnja 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o istupanju iz ustanove »Centar za održivi razvoj
otoka sjevernog Jadrana«

Članak 1.

Grad Rab istupa iz ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana« osnovane temeljem Sporazuma o osnivanju navedene ustanove od 7. ožujka 2007. godine.

Grad Rab predlaže i ostalim osnivačima ustanove pokretanje postupka likvidacije sa okončanjem do 30. lipnja 2010. godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Zdenko Antešić, dipl. ing. da u ime Grada Raba potpiše Sporazum o prestanku rada ustanove »Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 023-06/10-01/01

Ur. broj: 2169-01-02-01-10-05

Rab, 27. siječnja 2010.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=655&mjesto=51280&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr