SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 2. Petak, 29. siječnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from CRIKVENICA 31..31

8.

Na temelju članka 133. stavak 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 150/05, 16/07, 113/08 i 153/09), članka 28. točka 17. podstavak 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na 9. sjednici održanoj 28. siječnja 2010. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Crikvenici

Članak 1.

Za suce porotnike Općinskog suda u Crikvenici imenuju se:

1. Petar Babić, Crikvenica, Vukovarska 25

2. Vicencij Barac, Crikvenica, Ladvić 11

3. Ivan Car, Dramalj, Cari 1

4. Diana Crnić, Crikvenica, Basaričekova 18

5. Bosiljka Domijan, Dramalj, Milovana Muževića 66

6. Sanja Grubišić, Jadranovo, Ul. Ahela D. Lukca 1

7. Edita Jeličić-Krpan, Selce, I. prilaz trgu palih boraca 3

8. Ksenija Jeličić, Selce, A. Antića 35

9. Tatjana Jerčinović, Crikvenica, Tina Ujevića 8

10. Mirjana Klement, Crikvenica, Matkovići 1

11. Tadija Ljubas, Jadranovo, Omladinska 27

12. Vlatka Pobor, Selce, Matkino 53

13. Irena Stojčić-Mureta, Crikvenica, Antuna Barca 10

14. Ivanka Šnajdar, Selce, Andrije Antića 31

15. Ivana Udovičić, Crikvenica, Hrusta 6b

16. Đurđica Udovičić, Crikvenica, Hrusta 6a

17. Martin Žarić, Crikvenica, Vinodolska 21

18. Ilonka Brozičević, Crikvenica, Ladvić 16

19. Nediljko Kurtović, Dramalj, Dramaljsko Selce 12a

20. Helena Sumajstorčić, Dramalj, Omladinska ulica 30

21. Josip Grbčić, Jadranovo, Ivice Perhata Ricića 13

22. Matea Kozjak, Crikvenica, Braće Car-Uračić 17

23. Brankica Kozjak, Crikvenica, Braće Car-Uračić 17

24. Tereza Madjar, Selce, Trg palih boraca 11

25. Božena Matić, Crikvenica, Ul. kralja Tomislava 80a

26. Vlatka Pobor, Selce, Andrije Kršula 27

27. Vinko Smojver, Novi Vinodolski, Obala Petra Krešimira 28

28. Vinko Švob, Novi Vinodolski, Kralja Zvonimira 43

29. Drago Uršić, Novi Vinodolski, Šenoina 3

30. Marija Jovanović, Novi Vinodolski, Prisika 24

31. Stipe Jurčić, Bater, Bater 39

32. Mladen Komadina, Klenovica, Zidinice 39

33. Dušan Ristić, Novi Vinodolski, Zatrep 43

34. Miljenko Baričević, Donji Zagon, Donji Zagon 5b

35. Milan Cvitković, Klenovica, Ribarska obala 5

36. Nenad Pavelić, Novi Vinodolski, Krasa 43

37. Nevenka Uremović, Ledenice, Ledenice 23a

38. Josipa Vodopić, Novi Vinodolski, Krmpotska 5

39. Vlade Svetić, Novi Vinodolski, Krmpotska 5

40. Bojan Cvitković, Klenovica, Valentinov prilaz 2/I

41. Božidar Zubčić, Bribir, Sv. Vid 6

42. Vinko Barac, Grižane-Belgrad, Franovići 7

43. Neven Antonić, Bribir, Bribir 10

44. Roko Brozović, Tribalj, Ričina 10

45. Željko Citković, Grižane-Belgrad, Bašunje Vele 32

46. Nenad Klarić, Drivenik, Klarići 58

47. Željko Markelić, Bribir, Ugrini 22D

48. Mate Miroš, Grižane-Belgrad, Miroši 16A

49. Pavle Antić, Selce, A. Antića 5

Članak 2.

Suci porotnici imenuju se na četiri godine i po isteku roka mogu biti ponovo imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/2

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-13

Rijeka, 28. siječnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr