SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVIII. - broj 1. Petak, 15. siječnja 2010.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

1.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 65. stavak 6. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština, na 8. sjednici 14. siječnja 2010. godine donijela je

ODLUKU
o iskazivanju interesa za kupnjom nekretnina
Zavoda za krumpir Stare Sušice d.d. u stečaju upisanih
u zemljišno-knjižni uložak 223 katastarske općine
Stara Sušica

Članak 1.

Primorsko-goranska županija iskazuje interes za kupnjom nekretnina Zavoda za krumpir Stara Sušica d.d. u stečaju upisanih u zemljišnoknjižni uložak 223, katastarske općine Stara Sušica i to:

- k.č.br. 532, Polane, ukupne površine 1.442 m2 što u naravi predstavlja gosp. zgr. Polane, površine 145 m2, dvorište Polane, površine 1.105 m2, stamb. zgr. Polane, površine 192 m2,

- k.č.br. 533, Polane, ukupne površine 375 m2, što u naravi predstavlja stamb. zgr. Polane, površine 171 m2, dvorište Polane, površine 198 m2, gosp. zgr. Polane, površine 6 m2,

- k.č.br. 534, Polane, ukupne površine 8.554 m2, što u naravi predstavlja gosp. zgr. Polane, površine 332 m2, gosp. zgr. Polane, površine 434 m2, gosp. zgr. Polane, površine 10 m2, Ruš. Polane, površine 380 m2. gosp. zgr. Polane, površine 343 m2, gosp. zgr. Polane, površine 29 m2, dvorište Polane, površine 6.132 m2, gops. zgr. Polane, površine 887 m2, gosp. zgr. Polane, površine 7 m2, Polane, površine 1.651 m2, voćnjak Polane, površine 1.651 m2,

- k.č.br. 535, Polane ukupne površine 21.651 m2, što u naravi predstavlja voćnjak Polane, površine 1.651 m2,

- k.č. br. 536, Polane, ukupne površine 20.917 m2, što u naravi predstavlja oranica Polane, površine 19.345 m2, taložnica Polane, površine 1.572 m2,

- k.č.br 538/1, Polane, ukupne površine 850 m2, što u naravi predstavlja put Polane, površine 850 m2,

- k.č.br. 538/2, Polane, površine 385 m2, put Polane, površine 385 m2,

- k.č.br. 539/1, Polane, ukupne površine 3.973 m2, što u naravi predstavlja gosp. zgr. Polane, površine 26 m2, pašnjak Polane, površine 3.947 m2,

- k.č.br 539/2, Polane, površine 1.042 m2. što u naravi predstavlja pašnjak Polane, površine 1.042 m2 .

Članak 2.

Utvrđena vrijednost nekretnina iz članka 1. ove Odluke iznosi 5.102.559,00 kuna, a na javnoj dražbi prodaje se po početnoj cijeni od 1.700.853,00 kuna.

Članak 3.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da odredi predstavnika koji će u ime Primorsko-goranske sudjelovati na javnoj dražbi.

Članak 4.

Do donošenja izmjena i dopuna Proračuna Primorsko- goranske županije za 2010. godinu, za kupnju nekretnina iz članka 1. ove Odluke sredstva će se isplatiti na teret stavke K 310603 »Projekti regionalnog razvoja«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/10-01/1

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-10-4

Rijeka, 14. siječnja 2010.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr