SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 59. Srijeda, 30. prosinca 2009.
OPĆINA KLANA
73

53.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 29. prosinca 2009. godine donijelo je

III. IZMJENE i DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/09, 17/09 i 53/09) mijenja se članak 2. i glasi:

»Program javnih potreba u kulturi na području Općine Klana sastoji se od:

1. potpora kulturnim društvima

2. ulaganja i financiranja djelovanja objekata i ustanova u kulturi

3. organizacije kulturnih manifestacija

4. ostalih programa

1. Potpore kulturnim društvima

- tekuće donacije MPZ Matko Laginja 50.000,00 kuna

- tekuće donacije udruzi »Liščani« 20.000,00 kuna

- tekuće donacije PZ Sv. Jerolim 7.000,00 kuna

- tekuće donacije Društvu za povjesnicu 20.333,00 kuna

- tekuće donacije udrugama maškara 15.192,18 kuna

- tekuće donacije Udruzi umirovljenika

Općine Klana 30.000,00 kuna

- kapitalna donacija za arheološka

istraživanja u funkciji turizma 105.000,00 kuna

2. Ulaganja i financiranje djelovanja

objekata i ustanova u kulturi

- energija za kino i društvene domove 27.100,00 kuna

- izdaci za tekuće i investicijsko

održavanje kina i društvenih domova 3.000,00 kuna

- multimedijalni centar - materijalni

troškovi,

nabava opreme i knjiga 515.376,48 kuna

- uređenje sakralnih i drugih spomenika

kulture 8.301,37 kuna

- uređenje spomenika u Studeni (NOB) 12.035,91 kuna

- uređenje društvenog prostora u Liscu 120.394,83 kuna

3. Organizacija kulturnih manifestacija

- organizacija izbora za najljepšu

okućnicu i balkon 3.500,00 kuna

- obilježavanje mjesnih blagdana 18.000,00 kuna

- izdaci za priredbe i manifestacije 45.000,00 kuna

- obilježavanje Dana Općine 102.000,00 kuna

- znanstveni skup Dani Matka Laginje 5.000,00 kuna

- arhiviranje materijala 7.000,00 kuna

4. Ostali programi

- Primorski Novi list 16.301,38 kuna

- Glasnik Općine Klana 61.000,00 kuna

- izrada zastave i grba Općine Klana 22.300,00 kuna»

Članak 2.

III. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Klana za 2009. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/76

Ur. broj: 2170-06-09-01-01

Klana, 29. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr