SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 14. Utorak, 27. travnja 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
8

8.

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), i članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/01), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 2. travnja 2004. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju članova Vijeća za dodjelu
koncesijskih odobrenja

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

Vijeće izdaje koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, te obavlja druge zakonom i drugim propisima utvrđene poslove.

Članak 3.

U Vijeće iz članka 1. ove Odluke imenuju se:

- JOSIP PINEZIĆ, predstavnik Općinskog poglavarstva,

- LEOPOLD KOVAČ, predstavnik Općinskog poglavarstva,

- IVAN LESICA, predstavnik Općinskog poglavarstva,

- NIKOLA DUJMOVIĆ, predstavnik Lučke kapetanije i

- RAJKA ZLATIĆ, predstavnik Županijskog Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

Članak 4.

Vijeće će donijeti Poslovnik o radu u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o imenovanju vijeća.

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavlja Ured poglavarstva Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-02/6

Ur. broj: 2142/05-04-3

Malinska, 2. travnja 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=84&mjesto=51511&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr