SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 14. Utorak, 27. travnja 2004.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
8

5.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94 i 68/98, 35/99 i 61/00) i članka 26. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02), Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 28. prosinca 2003. godine, donosi

IZMJENU I DOPUNU
dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja
u prostoru Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U Programu mjera za unapređenja stanja u prostoru Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« PGŽ broj 24/ 02), u poglavlju »I Program mjera za unapređenje stanja u prostoru«, poglavlje »2 Izrada novih prostornih planova« iz popisa Detaljnih planova uređenja u odjeljku 2.2. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA iz stavka I - Detaljni planovi uređenja za jedinstvene zone bez mogućnosti parcijalnog rješavanja te gradnje do donošenja Detaljnog plana uređenja, alineja I. Briše se riječ »Haludovo«

Članak 2.

U Programu mjera za unapređenja stanja u prostoru Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« PGŽ broj 24/ 02), u odjeljku »2 Izrada novih prostornih planova« u popis Detaljnih planova uređenja u odjeljku 2.2. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA u stavku II - Detaljni planovi uređenja za zone sa mogućnošću parcijalnog rješavanja zona po dijelovima, dodaje se 8. alineja koja glasi: -dio područja Haludovo - Hotel Palace i vile. Granica obuhvata plana je na sjeveru: zapadna granica parcele apartmana »Lavande«, sjevernim rubom parkovnih stuba sjeverno od vila do parkirališta »Ribarskog sela«, zapadnim rubom parkirališta prema jugu do staze prema moru, sjevernom stranom staze prema moru na zapad do obalnog šetališta. Na zapadu granica se od sjevera prema jugu pruža po istočnom rubu obalnog šetališta do uvale na kupalištu Haludovo. Južna granica se od obalnog puta pruža u smjeru zapad istok pravolinijski do kolnog pristupa hotela »Tamaris«. Na istoku se granica obuhvata plana proteže istočnim rubom pristupne prometnice »Tamaris - Palace - Servis« do zapadnog ruba parcele apartmana »Lavande«, te zapadnim rubom parcele apartmana »Lavande« do sjeverne granice parkovnih stuba. Detaljni plan obuhvaća areal veličine 8,5 ha.

Članak 3.

Izmjena i dopuna programa mjera za unapređenje stanja u prostoru će biti pohranjena u pismohrani Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 4.

Ova izmjena i dopuna stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/03-01/11

Ur. broj: 2142/05-03-1

Malinska, 28. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=84&mjesto=51511&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr