SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

86.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. prosinca 2009. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u oblasti zdravstva
i socijalne skrbi za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 48/08 i 39/09), u članku 3. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. Zdravstvena i socijalna zaštita stanovnika Općine Omišalj

-»Romi u zajednici« 40.000,00 kn

- Hitna medicinska pomoć 63.000,00 kn

- Sufinanciranje turističke ambulante 40.000,00 kn

- Centar za dijalizu 24.000,00 kn

- Specijalistički pregledi 20.000,00 kn

2. Pomoć domaćinstvima

- Pomoć obiteljima - poginuli branitelji 3.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - troškovi stanovanja 10.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - dječji vrtić 36.280,00 kn

- Pomoć obiteljima - prijevoz djece 330.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - marende 43.600,00 kn

- Pomoć obiteljima - kupnja namirnica 190.000,00 kn

- Pomoć obiteljima - ogrjev 17.100,00 kn

- Pomoć obiteljima - školovanje djece 40.000,00 kn

- Pomoć za novorođeno dijete 90.000,00 kn

- Ostale potpore i donacije 80.000,00 kn«

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/12

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 17. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr