SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

85.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 143 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08 i 86/09), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 74. stavak 2. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. prosinca 2009. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju i športu za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/08 i 39/09), Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj za 2009. godinu iz članka 4. stavka 2. mijenja se i glasi:


1.0. PREDŠKOLSKI ODGOJ


1.1. Redovita aktivnost D.V. »Katarina

Frankopan« 1.676.000,00


1.2. Didaktika za vrtiće u Omišlju i Njivicama 12.500,00


1.3. Tekuće i investicijsko održavanje vrtića 0,00


1.4. Odgojno obrazovni rad na terenu - izleti 10.000,00


1.5. Projekt izgradnje novog DV 70.000,00


UKUPNO: 1.768.500,002.0. OSNOVNO OBRAZOVANJE


2.1. O.Š. Izborna nastava iz informatike i

talijanskog 130.000,00


2.2. O.Š. Vannastavne aktivnosti 10.000,00


2.3. O.Š. Šport. Škol. klub »Frankopan«

Omišalj 35.000,00


2.4. O.Š. »Mići čakavčići« - njegovanje trad.

baštine 10.000,00


2.5. O.Š. Participacija u troškovima voditelja

škole 11.800,00


2.6. Donacije Osnovnoj školi 40.000,00


2.7. Programi učenika osnov. uzrasta - izvan

škole 4.000,00


2.8. Stručni suradnik za etničke manjine 86.200,00


2.9. Radionice i brošura za mlade - »Mali

i veliki« 10.000,00


2.10. Glazbena škola »Mirković« - Malinska

(sufinan.) 13.000,00


2.11. Potpora roditeljima za nabavku knjiga 55.000,00


UKUPNO: 405.000,003.0. SREDNJE I VIŠE OBRAZOVANJE


3.1. Stipendiranje učenika srednjih škola 60.000,00


3.2. Stipendiranje studenata 169.300,00


3.3. Tekuće donacije Srednjoj školi »Hrvatski

kralj Zvonimir« 15.000,00


3.4. Izvannastavni p rogrami za učenike

srednjih škola 10.000,00


UKUPNO: 254.300,004.0. KULTURA


4.1. KUD »Ive Jurjević« - Omišalj 140.000,004.2. Karneval. udruga »Omišjanski Babani« 20.000,00


4.3. Karnevalska udruga »Babani« - Omišalj 15.000,00


4.4. Ritmika KUU-a »Dubašnica« 20.000,00


4.5. F.D. »Njivice«- redovna djelatnost 30.000,00


4.6. Udruga »a IPAK« - redovna djelatnost 30.000,00


4.7. Udruga sopaca otoka Krka 4.000,00


4.8. Spomenička baština - konzervatorski

radovi 130.000,00


4.9. Spomenička baština - etnološka baština 50.000,00


4.10. Spomenička baština - usluge nadzora 6.500,00


4.11. Ostali programi u kulturi 45.000,00


4.12. Studija kršćanstvo u Omišlju-prvih

XIII st. 14.620,00


UKUPNO: 505.120,005.0. KNJIŽNICA


5.1. Intelekt. usluge (honorar) voditeljice

knjižnice 71.000,00


5.2. Nabava novih knjiga 28.000,00


5.3. Periodika - časopisi 3.000,00


5.4. »Čitanjem do nagrada« 5.000,00


5.5. Programi i kreativne radionice pri

knjižnici 10.000,00


UKUPNO: 117.000,006.0. INFORMIRANJE


6.1. Radio »Otok Krk« - obveze osnivača 18.000,00


6.2. Bežični internet i izrada općinskih

WEB stranica 120.000,00


6.3. »GLASNIK« - općinsko glasilo 190.000,00


6.4. Oglašavanje putem info panoa i

signalizacije 32.000,00


6.5. Ugovorne obveze Kanal RI , Novi list

- »Otočni Novi list« 57.000,00


6.6. 0stali izdaci za informiranje 13.000,00


UKUPNO: 430.000,007.0. ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA


7.1. Nogometni klub »OŠK« 240.000,00


7.2. Rukometni klub »Omišalj« - Omišalj 240.000,00


7.3. Veslački klub »Glagoljaš« - Omišalj 180.000,00


7.4. Gimnastički klub »Omišalj - Njivice« 74.500,00


7.5. Boćarski klub »Trstena« - Njivice 80.000,00


7.6. Jedriličarski klub »Pesja« - Omišalj 40.000,00


7.7. SRD « Zubatac« - Omišalj 25.000,00


7.8. Malonogometni klub »Njivice« 16.000,00


7.9. Ronilački klub »Njivice« 16.000,00


7.10. Šahovski klub »Kijac« - Njivice 16.000,00


7.11. Nogometni klub »Krk« Krk - Škola

nogometa 15.000,00


7.12. Kick boxing športska udruga »Omišalj« 15.000,00


7.13. Boćarski klub »Omišalj« - Omišalj 15.000,00


7.14. Konjički klub »Njivice« 10.000,00


7.15. JK »Flumen« - OM regata krstaša 5.000,00


7.16. Planinarsko društvo »Obzova« - Krk 5.000,00


7.17. Streljački klub »Bodulka« 3.000,00


7.18. Savez školskih sportskih društava PGŽ 3.000,00


7.19. DVD »Njivice« - aktivnosti podmlatka 25.000,00


7.20. BIG OM - big game fishing 50.000,00


7.21. Duhovski utorek - Dan Opć. - šport . nat. 20.000,00


7.22. Sportaš otoka Krka 35.000,00


7.23. »Basket tour« - natjecanje u uličnoj

košarci 5.500,00


7.24. Ostali programi u športu i tehničkoj

kulturi 25.000,00


7.25. Sportska oprema 45.000,00


7.26. Sportska dvorana najam 140.000,00


7.27. Investicije u športske objekte 40.000,00


UKUPNO: 1.384.000,008.0. UDRUGE GRAĐANA


8.1. Društvo za poljepšavanje Omišlja 110.000,00


8.2. Udruga »Obitelj za mlade« 43.000,00


8.3. Županijska udruga za zaštitu živ.

Felix - Krk 17.000,00


8.4. Klub mladih Omišalj 20.000,00


8.5. Udruga prij. »Omišalj - Taglio di Po« 13.000,00


8.6. Udruga antifašističkih boraca i

antifašista o. Krka 5.000,00


8.7. Podružnica antifašista Omišalj - Njivice 10.000,00


8.8. UDVDR - Ogranak Omišalj - Klub

DINA 12.000,00


8.9. UVDR Otok Krk 9.000,00


8.10. UHDDR- Otok Krk 9.000,00


8.11. Udruga branitelja spec. policije »Ajkule« 15.000,00


8.12. LD Orebica - L.J. »ŠLJUKA« 5.000,00


8.13. Hrvatsko društvo političkih zatvorenika

- Rijeka 2.000,00


UKUPNO: 270.000,009.0. OBJEKTI DRUŠTVENOG STANDARDA


9.1. Funkcionalni troškovi i održavanje 20.000,00


9.2. Opremanje 30.000,00


UKUPNO: 50.000,00


UKUPNO SVEGA: 5.183.920,00


Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/12

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 17. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr