SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

82.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/06, 146/08 i 38/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Omišalj

1. Općina Omišalj prodat će građevinsku parcelu u vlasništvu Općine Omišalj koja predstavlja dio k.č. 1379/1, zk.ul.4017, k.o. Omišalj, površine 532 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 450,00 kn/m2, odnosno ukupno 239.400,00 kn.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 28. studenog i ispravka od 5. prosinca 2009. godine, utvrđuje se Damir Šehić iz Omišlja, Pušća 38.

3. Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik sklopit će, u ime Općine Omišalj, kao prodavateljice, ugovor o kupoprodaji nekretnine s Damirom Šehićem iz Omišlja, Pušća 38, kao kupcem.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/12

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišlju, 17. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr