SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

79.

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 60/ 09), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o groblju

Članak 1.

U Odluci o groblju (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/00), u članku 2. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Groblje iz stavka 1. ovog članka čini ograđeno zemljište na kojem se nalaze grobna mjesta, objekt mrtvačnice i druge prateće građevine, kao i komunalna infrastruktura.«

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »groblja« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća Općine Omišalj«.

Članak 3.

U članku 30. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Uprava Groblja dužna je najmanje jedanput godišnje Općinskom vijeću Općine Omišalj podnositi izvješće o obavljanju poslova iz ove Odluke.«

Članak 4.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Uprava Groblja dužna je pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere za osiguranje grobnih mjesta sukladno potrebama, a ako to nije moguće zbog nedostatka prostora, pravovremeno predlagati Općinskom načelniku i Općinskom vijeću Općine Omišalj poduzimanje mjera za proširenje postojećeg Groblja, sukladno prostorno-planskim dokumentima.«

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/12

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 17. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr