SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

77.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09 i 7/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. prosinca 2009. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/08 i 39/09), članak 1. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture za 2009. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

Stranica7654—broj57 Ponedjeljak,28.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

Ponedjeljak,28.prosinca2009. Stranica7655—broj57

SLUŽBENENOVINE

Stranica7656—broj57 Ponedjeljak,28.prosinca2009.

SLUŽBENENOVINE

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 8.437.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade u iznosu od 8.366.000,00, sufinanciranja katastarske izmjere 31.000,00 (za 110.3) kn i potpore TZ Njivice - Omišalj od 40.000,00 kn.

Prihodi od komunalne naknade planirani su u iznosu od 8.800.000,00 kn. Preostala sredstva komunalne naknade u iznosu od 434.000,00 kn raspodjeljuju se na rashode za vatrogasnu postrojbu i DVD.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu stupaju na snagu osmoga  dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/12

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 17. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 

II. izmjene i dopune Programa održavanja  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr