SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
OPĆINA OMIŠALJ
73

76.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 7/09) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. prosinca 2009. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastruture za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/08 i 39/09) članak 1. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

- sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01) u ukupnom iznosu od 243.500,00 kn osiguravaju se u cjelosti iz prihoda od prodaje zemljišta,

- sredstva za gradnju javnih površina - Lukobran Njivice (poz 125.06) u iznosu od 140.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

- sredstva potrebna za gradnju tržnice - tržnica Omišalj (poz 146) u iznosu od 120.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz 126) u iznosu od 315.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa,

- sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz.137, 135.1) u ukupnom iznosu od 1.756.000,00 kn osiguravaju se iz sufinanciranja (Dina) 213.000,00, prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka - HBOR-a u iznosu od 1.074.000,00 kn,te sredstava sufinanciranja katastarske izmjere u iznosu od 469.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom (poz 124, 124.1) u ukupnom iznosu od 1.026.310,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge (namjensko povećanje cijene vode)u iznosu od 390.000,00 kn i proračuna: prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka u iznosu od 636.310,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda (poz, 125.1, i 130- zona Pušća) u ukupnom iznosu od 1.868.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa 469.000,00 kn i proračuna: naknade za priključenje od 100.000,00 kn, prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka - HBOR-a u iznosu od 656.963,91 kn, naknada za priključenje 128.000,00 kn, koncesija 482.036,09 i potpora u iznosu od 100.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.2) u ukupnom iznosu od 155.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge(namjensko povećanje usluge odvoza otpada) u iznosu od 2.273,91,00 kn i proračuna: prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka u iznosu od 152.726,09.

- sredstva potrebna za gradnju groblja (poz 130.2, 130.3, 130.01 i 130.4) u ukupnom iznosu od 4.288.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 2.938.260,30 kn i spomeničke rente 1.349.739,70 kn.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/12

Ur. broj: 2142-06-09-01-3

Omišalj, 17. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr