SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
OPĆINA LOPAR
73

39.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članaka 74., 75. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06 i 150/08) te članaka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lopar u sportu (u daljnjem tekstu: Program) predviđaju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lopar, a u svezi:

- djelovanja sportskih klubova i udruga,

- stručnog rada u sportu,

- sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

- poticanja i promicanja sporta,

- sportsko-rekreativnih aktivnosti građana,

- materijalnih troškova održavanja sportskih igrališta,

- izgradnje sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Lopar za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 671.00,00 kuna, a u skladu s dinamikom izvršavanja Proračuna.

Članak 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 10.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovno održavanje sportskih igrališta.

Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ovog programa obavlja Jedinstveni upravni odjel te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Načelniku Općine Lopar do 31. svibnja 2011. godine.

Članak 6.

Korisnici sredstava za sport dužni su do 1. ožujka 2011. godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/08

Ur. broj: 2169/02-01/09-14

Lopar, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

Sport

84 3811 Karate klub »Enpi« 4.000,00

87 3811 Sportsko društvo Lopar 25.000,00

89 3811 Malonogometni turnir

»Mala Gospa« 10.000,00

90 3811 Teniski turnir »Sun Adria Cup« 2.000,00

92 3811 Boćarski turnir »Mala Gospa« 2.000,00

93 3811 Ostale sportske manifestacije 10.000,00

94.1 3811 Sportsko društvo »Fitnes aero« 3.000,00

95 3811 Održavanje sportskih igrališta 15.000,00

95.1 3811 Idejni projekt za sportsku dvoranu 600.000,00

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=651&mjesto=51281&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr