SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 14. Utorak, 27. travnja 2004.
OPĆINA JELENJE
6

4.

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2003. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Klasa: 400-08/03-01

Ur. broj: 2170-04-04-1

Dražice, 6. travnja 2004.

Šifarska oznaka: 75-115

Broj žiro računa: 2340009-1817000001

BILJEŠKE
uz Financijsko izvješće Proračuna Općine Jelenje
za razdoblje 1. siječanj - 31. prosinca 2003. godine

Navedena Bilješka sastavljena je sukladno odredbama Zakona o proračunu (»Narodne novine« 92/94), Uredbe o računovodstvu proračuna (»Narodne novine« broj 96/94 i 108/96) i Pravilnika o financijskom izvješćivanju za proračune i proračunske korisnike (»Narodne novine« broj 62/99).

I. BILJEŠKE UZ RAČUN PRIHODA I IZDATAKA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2003.

Bilješka broj 1. Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 9.258.835,00 kuna, što je 96 0znad ostvarenja za isto razdoblje protekle godine, te 2,6 0znad godišnjeg plana.

Pri tom su porezni prihodi ostvareni sa iznosom od 6,6% iznad godišnjeg plana.

Neporezni prihodi su ostvareni sa iznosom od 98 0odišnjeg plana. Značajno povećanje je vidljivo u dijelu tekućih potpora iz proračuna zbog dobivenih dodatnih sredstava od PGŽ a za sanaciju divljih deponija u vodozaštitnom području.

Kapitalni prihodi ostvareni su sa 72 0odišnjeg plana.

Bilješka broj 2. Izdaci

Izdaci su ostvareni u iznosu od 8.297.334,00 kuna, što je 76 0znad ostvarenja za isto razdoblje protekle godine, odnosno 92,5 0odišnjeg plana.

U odnosu na godišnji plan nema znatnijih prekoračenja. Prekoračenje je vidljivo u dijelu naknade građanima i kućanstvima a što je rezultiralo novim pristupom u plaćanju ogrjevnog drva preko Općine ali su sredstva osigurana iz Županije.

Dražice, 6. travnja 2004.

ZAKONSKI PREDSTAVNIK

Načelnik

Branko Juretić, prof., v. r.

 

Izvršenje Proračuna za 2003. godinu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr