SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
GRAD CRES
73

72.

Temeljem članka 1. i 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u športu za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od općeg značenja za Grad Cres, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Cresa za 2010. godinu.

Od općeg značenja za Grad Cres su one aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu koje se na području Grada Cresa poduzimaju u svezi s:

- poticanjem i promicanjem sporta,

- provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,

- treningom, organizacijom i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša,

- poticanjem rekreacijskih aktivnosti građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u službi unapređenja i čuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti kod pučanstva,

- brigom za sportske objekte.

Članak 2.

Poslovi, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog Programa provode se kroz rad sportskih klubova i njihovih udruga koje sustavno organiziraju treninge i prijavljuju se po granskim savezima na službena natjecanja.

Sportski klubovi i njihove udruge u sklopu svojih aktivnosti obuhvaćaju i mladež te ostalo pučanstvo radi provođenja rekreacijskih aktivnosti.

Članak 3.

Za aktivnosti, poslove i djelatnosti iz članka 1., a kroz djelovanje sportskih klubova i njihovih udruga iz članka 2. ovog Programa, Grad Cres u proračunu za 2010. godinu osigurava sredstva koja će se kao tekuće donacije rasporediti za sljedeće aktivnosti:

1. Nogometnom klubu Cres osiguravaju se sredstva za troškove održavanja nogometnih susreta, nabavku opreme, naknade treneru i druge materijalne troškove.

2. Košarkaškom klubu Cres osiguravaju se sredstva za troškove natjecanja i nabavku opreme.

3. Sportsko ribolovnom društvu »Parangal« i sportsko ribolovnom društvu »Rak« iz Martinšćice osiguravaju se sredstva za sudjelovanje na natjecanjima, te za troškove čišćenja podmorja i akvatorija u uvalama područja Grada Cresa.

4. Jedriličarskom klubu »Reful« osiguravaju se sredstva za redovne aktivnosti u promicanju jedriličarstva.

5. Karate klubu osiguravaju se sredstva za unapređenje karate sporta u Cresu, te pružanja mogućnosti stanovnicima otoka bavljenje tim sportom.

6. Šahovskom klubu osiguravaju se sredstva za vođenje škole šaha za mlađi i stariji uzrast, za unapređenje I omasovljenje šahovske igre na području Grada Cresa, te za sudjelovanje na šahovskim turnirima.

Članak 4.

Grad Cres financirat će tijekom 2010. godine poslove tekućeg održavanja nogometnog igrališta Cres.

Grad Cres financirat će organizaciju regate tijekom 2010. godine: regata klase optimist, IMS Creski tjedan jedrenja te Lions Cupa »Jedrima protiv droge«.

Članak 5.

Gradonačelnik vrši raspored sredstava temeljem zahtjeva pojedinog kluba te prati njihovo namjensko korištenje. Upravni odjel Grada Cresa podnosit će izvješće Gradonačelniku o ostvarivanju ovog programa.

Sredstva utvrđena ovim Programom izdvajat će se zavisno od dinamike ostvarenja Proračuna.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine te će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/09-01/36

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-8

Cres, 16. prosinca 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr