SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
GRAD CRES
73

71.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donijelo je

PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
Gradu Cresu za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa u 2010. godini i to izgradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 1., 2. i 3. financirat će se iz prikupljenih sredstava komunalnog doprinosa.

Građenje objekata i uređaja iz članka 4. financirat će se iz naknade za priključenje, proračuna jedinice lokalne samouprave i drugih izvora, a investicije vodi Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj.

Članak 4.

Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture teći će u skladu s dinamikom ostvarivanja predviđenih prihoda.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/09-01/11

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-2

Cres, 6. prosinca 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

Program gradnje objekata i uređaja komun  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr