SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 14. Utorak, 27. travnja 2004.
GRAD RIJEKA
40

40.

Na temelju članka 26a. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 20. travnja 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o radnom vremenu prodavaonica na
području Grada Rijeke za vrijeme turističke sezone

Članak 1.

U članku 3. Odluke o radnom vremenu prodavaonica na području Grada Rijeke za vrijeme turističke sezone (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/03) stavak 2. mijenja se i glasi:

» U vrijeme iz članka 2. ove Odluke, nedjeljom i u dane blagdana, prodavaonice koje prodaju suvenire i umjetnine, cvijeće, novine i duhanske proizvode kao i prodavaonice koje prodaju pretežito prehrambene proizvode, a koje imaju do 200 četvornih metara neto prodajne površine, mogu raditi na način da:

- započnu s poslovanjem najranije u 6,00 sati,

- završe s poslovanjem najkasnije u 22,00 sata.«

Stavak 3. briše se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/26

Ur. broj: 2170-01-10-04-3

Rijeka, 20. travnja 2004.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr