SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
GRAD CRES
73

66.

Na temelju članka 10. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09) i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 24/ 02, 7/05 i 37/08), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Cresa

Članak 1.

Javno priznanje prvog reda »Priznanje Frane Petrića« dodjeljuje se prof. dr. sc. Jurju Sepčiću za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Cresa, a osobito za svoj dugogodišnji liječnički i znanstveni rad, kao i nesebičnu pomoć stanovnicima Grada Cresa.

Članak 2.

Javno priznanje prvog reda »Priznanje Frane Petrića« dodjeljuje se Giovanni Kaštelan za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada Cresa, a osobito za dugogodišnji volonterski rad u zborovima, za doprinos razvoju glazbene kulture, kao i za sudjelovanje u dobrotvornim akcijama.

Članak 3.

Javno priznanje drugog reda »Priznanje Pro Insula« dodjeljuje se dr. sc. Goranu Sušiću za dostignuća i doprinos od značenja za razvitak i ugled Grada Cresa, a osobito za rad na zaštiti bjeloglavih supova, proučavanju i zaštitu bioraznolikosti područja Grada Cresa, kao i za promociju Grada Cresa u svijetu.

Članak 4.

Javno priznanje drugog reda »Priznanje Pro Insula« dodjeljuje se ženskoj klapi »Teha« za dostignuća i doprinos od značenja za razvitak i ugled Grada Cresa, a osobito za

postignute dosadašnje uspjehe na festivalima, kao i za unapređenje i poticanje kulturnih aktivnosti u Gradu Cresu.

Članak 5.

Javno priznanje drugog reda »Priznanje Pro Insula« dodjeljuje se Igoru Mareniću za dostignuća i doprinos od značenja za razvitak i ugled Grada Cresa, a osobito za izuzetne sportske rezultate postignute u jedrenju.

Članak 6.

Prigodno javno priznanje, Zahvalnica Grada Cresa, dodjeljuje se sljedećim osobama:

1. Mons. Anton Valković - za doprinos duhovnom napretku župne zajednice Cresa, kao i za trud koji je uložio u obnovu sakralnih objekata na području Grada Cresa:

2. Klaudio Ferlora - kao jednom od najaktivnijih poljoprivrednika i maslinara na području Grada Cresa, za uvođenje novih maslinarskih metoda i doprinosa na izgradnji maslinarskih puteva;

3. Romano Solis - za dugogodišnji društveno koristan rad na području kulture;

4. Ivan (Nino) Benvin - posmrtno - za dugogodišnji rad u Mjesnom odboru Valun te za rad na očuvanju kulturne baštine i identiteta naselja Valun.

Članak 7.

Javna priznanja Grada Cresa uručit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, povodom Dana Grada Cresa.

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 061-01/09-01/1

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-15

Cres, 16. prosinca 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr