SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
GRAD CRES
73

65.

Na osnovi članka 11. stavka 1. alineja 10. i stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93) te članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 16. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o koncesijskom
obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih
poslova u Gradu Cresu

Članak 1.

U članku 6. Odluke o koncesijskom obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova u Gradu Cresu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/ 03 i 20/07) - u daljnjem tekstu: Odluka, riječi »Poglavarstvo Grada Cresa« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. Odluke, riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«

U članku 7. stavku 3. odluke, riječ »poglavarstva« zamjenjuje se riječju »vijeća«

Članak 3.

U članku 8. stavku 3. Odluke, riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 4.

U članku 9. Odluke, riječi »riječkom Novom listu« zamjenjuje se riječima »sredstvima javnog priopćavanja«. Iza riječi »Cresa« briše se točka i dodaju se riječi »i na web stranici Grada«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 1. i 3. Odluke, riječi »Gradskome poglavarstvu« i »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelniku« i »gradonačelnik«.

Stavak 2. članka 15. Odluke mijenja se i glasi:

»Prijedlog za utvrđivanje najpovoljnije ponude povjerenstvo daje vodeći računa o kriterijima utvrđenim zakonom.«

U podnaslovu, iza članka 15. riječi »Gradskoga poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.

Članak 6.

U članku 16. Odluke, u stavcima 1., 2. i 3. riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuje se riječju »gradonačelnik«.

U podnaslovu, iza članka 16., riječi »Gradskoga poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.

Članak 7.

U članku 17. Odluke, u stavku 1. i 2. riječi »Gradskoga poglavarstva« zamjenjuju se riječju »gradonačelnika«.

Članak 8.

U članku 18. stavku 2. Odluke, riječi »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 9.

U članku 19. stavku 2. Odluke, riječi »Gradsko će poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »gradonačelnik će«.

Članak 10.

U članku 24. stavku 1. i 2. Odluke, riječi »Gradskoga poglavarstva« i »Gradsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječju »gradonačelnik«.

Članak 11.

U članku 32. stavku 3. Odluke, riječi »Gradskome poglavarstvu« zamjenjuju se riječju »gradonačelniku«.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/09-1/19

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-3

Cres, 16. prosinca 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr