SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 57. Ponedjeljak, 28. prosinca 2009.
GRAD CRES
73

59.

Na osnovi članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/ 07) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine PGŽ« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 16. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o vrstama socijalne skrbi iz Proračuna Grada Cresa i o uvjetima i načinu njihova ostvarivanja

Članak 1.

U Odluci o vrstama socijalne skrbi iz Proračuna Grada Cresa i o uvjetima i načinu njihova ostvarivanja (»Službene novine PGŽ« broj 5/01, 5/03 i 38/09) u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 27. stavku 1. riječ »četiri« zamjenjuje se riječju »pet«.

Članak 2.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno pravna pitanja da sačini i objavi pročišćeni tekst Odluke o vrstama socijalne skrbi iz proračuna Grada Cresa i o uvjetima i načinu njihova ostvarivanja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/09-1/9

Ur. broj: 2213/02-01-01-09-6

Cres, 16, prosinca 2009.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr