SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA LOPAR
73

36.

Na temelju članka 32. Statuta Općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 22. prosinca 2009. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o naknadi troškova za rad zamjenika općinskog načelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom o naknadi troškova za rad zamjenika općinskog načelnika Općine Lopar uređuje se naknada troškova za rad, uvjeti pod kojima mu naknada pripada, način na koji se naknada isplaćuje, kao i druga pitanja vezana uz naknadu troškova za rad.

Članak 2.

U smislu članka 1. ove Odluke naknada troškova za rad pripada zamjeniku općinskog načelnika Općine Lopar za vrijeme za koje dužnost ne obavlja profesionalno.

Članak 3.

Zamjenik općinskog načelnika ima pravo na naknadu troškova za rad u neto iznosu od 3.300,00 kuna mjesečno.

Članak 4.

Zamjenik općinskog načelnika, kad se upućuje na službeno putovanje u zemlji ili inozemstvo ima pravo na naknadu troškova i dnevnice do visine iznosa propisanih za korisnike Državnog proračuna.

Članak 5.

Sredstva za naknade utvrđene ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar.

Poreze i doprinose na naknadu iz ove odluke snosi Općina Lopar.

Isplata naknade iz ove Odluke vrši se mjesečno na račun korisnika naknade.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/08

Ur. broj: 2169/02-01/09-12

Lopar, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=650&mjesto=51281&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr