SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA LOPAR
73

34.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2009. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2010. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim prijedlogom programa su:

1. KOMUNALNI DOPRINOS =600.000,00 kn

2. NAKNADA ZA PRIKLJUČKE =50.000,00 kn

3. OSTALI PRORAČUNSKI

PRIHODI =8,306.000,00 kn


U K U P N O : =8,956.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE I PROSTORNO

PLANIRANJE =1,316.000,00 kn

- kupnja zemljišta (zona »Sorinj« i dr.) =1,000.000,00 kn

- izrada novog PP i novih UPU-a i

PU-a =271.000,00 kn

- izrada karte buke =10.000,00 kn

- ostali projekti (ostala nem.

proizvedena imovina) =10.000,00 kn

- izrada studije za Rajsku plažu =25.000,00 kn

2. NERAZVRSTANE CESTE =3,300.000,00 kn

- projekt i izgradnja ceste

»Jug-Radna zona Sorinj« =1,380.000,00 kn

- projekt i izgradnja ceste

Radna zona-odlagalište« =800.000,00 kn

- cesta prema plaži »Ciganka« =1,000.000,00 kn

- projekt nove zaobilaznice D-105

prema H.N. »San Marino« =60.000,00 kn

- idejni projekt Melak (cesta) =60.000,00 kn

3. JAVNA RASVJETA =100.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete =100.000,00 kn

4. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH VODA =570.000,00 kn

- izgradnja sigurnosnog ispusta

CS2 San Marino =170.000,00 kn

- projekt i izgradnja odvodnje

»Pičuljani-centar« =300.000,00 kn

- izgradnja kanalizacije i DTK mreže =100.000,00 kn

5. GROBLJA I SPOMENICI KULTURE =1,500.000,00 kn

- zaštita sakralne i spomeničke

baštine (crkva sv. Roka, crkva

sv. Nikole, križ Jamina, spomenik

sv. Marin) =400.000,00 kn

- etnografska i druga sakralna

baština (muzejska) =100.000,00 kn

- izgradnja mrtvačnice i uređenje

groblja =800.000,00 kn

- izgradnja parkirališta uz groblje =180.000,00 kn

- projektna dokumentacija za groblje =20.000,00 kn

6. OPSKRBA PITKOM VODOM =1,570.000,00 kn

- izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda =300.000,00 kn

- izgradnja hidrantske mreže =150.000,00 kn

- izgradnja vodospreme »Lopar« =1,000.000,00 kn

- izgradnja vodospreme »Koromačina« =120.000,00 kn

7. OSTALI OBJEKTI (ZA SPORT,

REKREACIJU I SL.) =600.000,00 kn

- idejni projekt za sportsku dvoranu =600.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća Općine Lopar.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 011-03/09-01/08

Ur. broj: 2169/02-01/09-10

Lopar, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=650&mjesto=51281&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr