SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA LOPAR
73

32.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2009. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2009. godini

Članak 1.

Ovim I. Izmjenama i dopunama Programa utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim prijedlogom programa su:

1. KOMUNALNI DOPRINOS =800.000,00 kn

2. OSTALI PRORAČUNSKI PRIHODI =7.084.814,65 kn


U K U P N O : =7.884.814,65 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovih I. Izmjena i dopuna Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE =1,790.987,61 kn

- uređenje parkirališta =61.838,65 kn

- uređaji, strojevi i oprema =10.248,00 kn

- kupnja zemljišta (radna zona

»Sorinj« i dr.) =1,718.900,96 kn

2. NERAZVRSTANE CESTE =0,00 kn

3. JAVNA RASVJETA =570.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete =570.000,00 kn

4. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH VODA =935.565,25 kn

- rekonstrukcija sigurnosnog ispusta

CS3 San Marino = 690.000,00 kn

- izgradnja idejnog projekta

pročiščivača otpadnih voda =6.100,00 kn

- projektna dokumentacija za

izgradnju pristupne ceste =54.900,00 kn

- izgradnja pristupne ceste prema

odlagalištu =18.300,00 kn

- izgradnja odvodnje i DTK mreže

prema Sorinju = 166.265,25 kn

5. GROBLJA I SPOMENICI

KULTURE =4,133.163,92 kn

- zaštita sakralne i spomeničke baštine

(izgradnja crkve sv. Nikole i sv. Roka,

trg sv. Ivana Krstitelja) =1.770.000,00 kn

- etnografska i druga sakralna baština

(muzejska) - »peć pod Šilo« =103.163,92 kn

- zemljište za proširenje groblja =260.000,00 kn

- izgradnja mrtvačnice i uređenje

groblja =2.000.000,00 kn

6. OPSKRBA PITKOM VODOM =39.006,00 kn

- izgradnja hidrantske mreže =39.006,00 kn

7. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

(OSTALI OBJEKTI) =416.091,87 kn

- idejni projekt za izgradnju sportske

dvorane =34.194,00 kn

- izgradnja autobusne čekaonice =148.170,31 kn

- dovršetak izgradnje doma DVD-a =63.727,56 kn

- izrada novih projekata i planova

PP, UPU i DPU =170.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovih I. Izmjena i dopuna Programa u nadležnosti je Općinkog vijeća Općine Lopar.

Članak 5.

Ove I. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/09-01/08

Ur. broj: 2169/02-01/09-02

Lopar, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=650&mjesto=51281&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr