SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

83.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli stipendija
učenicima i studentima

Članak 1.

U Odluci o dodjeli stipendija učenicima i studentima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 03 i 54/06) u članku 2. stavak 1. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

U stavku 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

U stavku 3. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 2.

U članku 3. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 3.

U članku 6. točka c) alineja 3. riječi Općinskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječima »Općinskom načelniku«.

U točki c) alineja 3. podtočka 3. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 4.

U članku 7. stavak 1. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

U stavku 2. riječi »Općinskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječima »Općinskom načelniku«.

Članak 5.

U članku 17. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 6.

U članku 18. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2142-03-09-31

Baška, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr