SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

81.

Temeljem članka 8., članka 9. stavak 5., članka 13. stavci 1. i 3., članka 27. stavak 3. i članka 28. stavak 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06 i 43/09), te članka 29. Statuta Općine Baška, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

U Odluci o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/07) u članku 5. stavak 1. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

U stavku 3. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 2. »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

Članak 4.

U članku 11. »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2142-03-09-29

Baška, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr