SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

80.

Temeljem članka 114. stavak 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03 i 87/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Slu

žbene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o spomeničkoj renti

Članak 1.

U Odluci o spomeničkoj renti (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/07) u članku 7. stavak 1. alineja 2. riječi »Općinskog poglavarstva Općine Baška« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

U alineji 4. riječi »Općinsko poglavarstvo Općine Baška« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2142-03-09-28

Baška, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr