SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

73.

Temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju
na komunalnu infrastrukturu

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 07 i 20/08) u članku 2. stavak 1. riječi »Odsjek za komunalni sustav« brišu se.

Članak 2.

U članku 4. stavak 2. riječi »Odsjek za komunalni sustav« brišu se.

Članak 3.

U članku 6. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Rješenje o utvrđivanju naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu sukladno ovoj Odluci donosi Jedinstveni upravni odjel, koji daje i potvrdu o plaćenoj naknadi za priključenje, na temelju koje će trgovačko društvo iz članka 5. stavak 1. ove odluke obaviti priključenje.«

U stavku 7. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 4.

U članku 9. stavak 2. riječi »Odsjek za komunalni sustav« brišu se.

Članak 5.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Provedbu odredbi ove Odluke nadzire Jedinstveni upravni odjel, koji, u slučaju nepridržavanja istih, izdaje obavezni prekršajni nalog ili pokreće prekršajni postupak protiv prekršitelja, sve u skladu s kaznenim odredbama ove Odluke.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2142-03-09-21

Baška, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr