SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

72.

Temeljem članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/03, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09), te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/08) u članku 3. stavak 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 2. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«, a riječ »ono« zamjenjuje se riječju »on«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 3. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«, a riječ »ono« zamjenjuje se riječju »on«.

U stavku 4. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«, a riječ »ono« zamjenjuje se riječju »on«.

Članak 4.

U članku 15. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 5.

U članku 16. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Na području naselja Baška vlasnici ili korisnici poslovnih prostora, koji temeljem ugovora koriste javnu površinu, u svrhu zaštite od sunca, uz prethodno ishođeno odobrenje Općinskog načelnika, mogu na javnu površinu postaviti platnene tende i suncobrane, bordo, oker ili bijele boje, na kojima, isključivo zlatnim slovima, može biti ispisan samo naziv poslovnog prostora.«

U stavku 15. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«, a riječ »ono« zamjenjuje se riječju »on«.

U stavku 17. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 6.

U članku 17. stavak 1. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

Članak 7.

U članku 19. stavak 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 8.

U članku 20. stavak 5. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

U stavku 6. riječi »Odsjeka za komunalni sustav« zamjenjuju se riječima »Jedinstvenog upravnog odjela«.

U stavku 7. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«, a riječ »ono« zamjenjuje se riječju »on«.

Članak 9.

U članku 29. stavak 5. riječi »Odsjeka za komunalni sustav« zamjenjuju se riječima »Jedinstvenog upravnog odjela«.

Članak 10.

U članku 32. stavak 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«, a riječ »ono« zamjenjuje se riječju »on«.

Članak 11.

U članku 35. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Uvjete i način prekopavanja javne prometne površine, ako iste radove utvrdi opravdanima, određuje Jedinstveni upravni odjel.«

Članak 12.

U članku 41. stavak 6. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 13.

U članku 43. stavak 1. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«, a riječ »ono« zamjenjuje se riječju »on«.

Članak 14.

U članku 45. stavak 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«, a riječ »ono« zamjenjuje se riječju »on«.

Članak 15.

U članku 47. stavak 6. »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«, a riječ »ono« zamjenjuje se riječju »on«.

Članak 16.

U članku 48. stavak 1. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«, a riječ »ono« zamjenjuje se riječju »on«.

Članak 17.

U članku 50. stavak 5. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 18.

U članku 51. stavak 4. dio rečenice »Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška« zamjenjuje se riječima »Jedinstveni upravni odjel«

Članak 19.

U članku 60. stavak 2. riječi »Općinsko poglavarstvo« zamjenjuju se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 20.

U članku 62. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ovlašten je, temeljem pisane prijave ili zapisnika komunalnog redara o prekršaju i prekršitelju odredbi ove Odluke, izdati obavezni prekršajni nalog ili pokrenuti prekršajni postupak.«

Članak 21.

U članku 64. stavak 1.:

. u točki 43. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«, a riječ »ono« zamjenjuje se riječju »on«.

. u točki 47. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«,

Članak 22.

U članku 65. stavak 1. točka 5. »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«,

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2142-03-09-20

Baška, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr