SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

70.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba u sportu na području Općine Baška
za 2010. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Općinu Baška, u svezi s:

. poticanjem i promicanjem sporta u cjelini,

. sportsko-rekreativnom aktivnošću građana,

. stručnim nadzorom,

. treningom, organiziranjem i provođenjem sustava natjecanja pomlatka,

. stvaranjem prostornih uvjeta za rad sportskih organizacija,

. zdravstvenom zaštitom sportaša,

. održavanjem funkcionalnosti sportskih objekata.

Članak 2.

Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz članka 1. provode se kroz rad sportskih društava, kako na području Općine Baška, tako i šire.

Članak 3.

Sredstva za provođenje aktivnosti iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Baška za 2010. godinu i to kako slijedi:

. financiranje rada S.D. »Vihor« Baška 150.000,00

. financiranje rada NK »Vihor« 150.000,00

. sufinanciranje rada SRD »Škrpina« Baška 10.000,00

. sufinanciranje rada LD »Kamenjarka« Baška 20.000,00

. Moto klub »Krk 3.500,00

. NK »Krk« 5.000,00

. KK »Krk« 5.000,00

. ostala pokroviteljstva i proslave 13.000,00


U K U P N O 356.500,00

Članak 4.

Raspoređivanje sredstava iz članka 3. obavlja Jedinstveni upravni odjel, na temelju pravovaljanih akata, te druge relevantne dokumentacije, u prvom redu financijskog plana društava, koja su obvezna svake godine, najkasnije do 30. rujna, dostaviti Općini Baška godišnji plan i program rada za narednu godinu, a najkasnije do 28. veljače, izvršenje financijskog plana, odnosno programa rada za prethodnu godinu.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2142-03-09-18

Baška, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr