SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

69.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2010. godini

Članak 1.

Programom zdravstvene zaštite i socijalne skrbi osigurava se djelomična provedba preventivne i primarne zdravstvene zaštite, te zaštita i pomaganje osobama, koje su ugrožene ili nemoćne, koje ne mogu, niti same niti uz pomoć članova obitelji, zadovoljiti svoje osnovne potrebe, zbog nepovoljnih imovinskih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga.

Članak 2.

Ovim Programom se nastoji povećati zdravstveni i opći životni standard svih građana, prvenstveno onih socijalno ugroženih i njihovih obitelji, odnosno pomoći pojedincima i obiteljima, koji su zbog različitih uzroka, potrebiti takve pomoći.

Članak 3.

Općina Baška, osiguravanjem besplatnih ultrazvučnih pregleda, sufinanciranjem rada hitne medicinske pomoći i turističke ambulante, te pružanjem socijalne skrbi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 19/98, 32/01 i 14/03) i temeljem akata predstavničkog i izvršnog tijela donesenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, nastoji ostvariti ciljeve iz prethodnog članka.

Članak 4.

Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2010. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

. financiranje ultrazvučnih pregleda za

stanovnike Općine Baška 18.000,00

. obvezni zdravstveni pregled zaposlenika 1.900,00

. sufinanciranje hitne medicinske pomoći 32.634,00

. sufinanciranje rada turističke ambulante 145.000,00

. pomoć za podmirenje troškova uređenja

prostorija u kojima je radila turistička

ambulanta i popravak opreme 10.000,00

. ostale zdravstvene i veterinarske usluge 5.000,00

. stalna mjesečna novčana pomoć 114.000,00

. jednokratna novčana pomoć 116.000,00

. sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću 9.600,00

. sufinanciranje školske marende 2.000,00

. pomoć za podmirenje troškova stanovanja

(stanarina, troškovi u svezi sa stanovanjem,

komunalna naknada i sl.) 9.400,00

. pomoć za nabavu lijekova 5.000,00

. pomoć u prigodi blagdana (novčana

i namirnice) 24.000,00

. ostale pomoći i donacije 10.000,00


U K U P N O: 502.534,00

Članak 5.

Raspored sredstava sukladno pravovaljanoj odnosnoj dokumentaciji i odlukama izvršnog tijela obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2142-03-09-17

Baška, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr