SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

66.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su poslovi i troškovi nabave, te gradnje uređaja i objekata komunalne infrastrukture koji će se graditi u 2010. godini, iskaz potrebnih financijskih sredstava te izvori sredstava.

Članak 2.

Sredstva za nabavu i gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini namijenjena su, kako slijedi:

1. Izgradnja i opremanje jaslica i

dječjeg vrtića 9.350.000,00


1.1 izgradnja 6.650.000,00

1.2. uredska oprema i namještaj 900.000,00

1.3. oprema za održavanje i zaštitu 1.200.000,00

1.4. uređaji i ostala oprema 600.000,00

2. Izgradnja osnovne škole 1.000.000,00


2.1. projektna dokumentacija 200.000,00

2.2. izgradnja 800.000,00

3. Izgradnja objekata i uređaja vodovoda

te fekalne i oborinske odvodnje 6.054.953,95


3.1. otplata kredita za izgradnju kanalizacije 100.100,00

3.2. vodoopskrba otoka Krka 478.340,00

3.3. rekonstrukcija kanalizacije

Ulice kralja Zvonimira 1.754.623,00

3.4. izgradnja kanalizacijskog kolektora

Jurandvor - Draga Bašćanska (D-102) 237.151,40

3.5. izgradnja kanalizacije »Sv. Rok« - V. faza

- Draga Bašćanska 778.657,00

3.6. izgradnja kanalizacije Ulice Kricin 1.500.000,00

3.7. izgradnja kanalizacije i vodovoda

Ulice Šantis 206.082,55

3.8. izgradnja kanalizacije - Vela plaža 1.000.000,00

4. Igradnja Ulice Šantis 300.000,00


5. Izgradnja parka »Marjan« 182.841,00


5.1. projektna dokumentacija 32.841,00

5.2. izgradnja - sanacija parka 150.000,00

6. Nabava i montaža javne rasvjete: 150.000,00


6.1. rasvjeta - naselje Jurandvor 10.000,00

6.2. rasvjeta - Ulica kralja Zvonimira 70.000,00

6.3. rasvjeta - Ulica Šantis 70.000,00

7. Izrada projekata za infrastrukturu 1.974.977,84


7.1. geodetska podloga 334.977,84

7.2. GIS 100.000,00

7.3. UPU I. i UPU II. 540.000,00

7.4. UPU III. i UPU VII. 1.000.000,00

8. Otkup zemljišta - nerazvrstane ceste i dr. 223.000,00


9. Izgradnja na pomorskom dobru 220.000,00


9.1. pontoni i valobrani 100.000,00

9.2. sanacija rivica izvan lučkog područja 120.000,00


UKUPNO (1. - 9.) 19.455.772,79


Članak 3.

Izvori sredstava za izvršenje Programa iz članka 2. su, kako slijedi:

1. komunalni doprinos 3.000.000,00

2. naknada za priključenje 495.000,00

3. sredstva HBOR 771.937,50

4. naknada za konc. odobrenja 723.800,00

5. prihod od prodaje nefinancijske imovine

(zemljište, stanovi) 308.000,00

6. potpore i donacije 6.678.000,00

7. zaduženje 6.400.000,00

8. »namjenska« kuna 650.000,00

9. administrativne pristojbe (ekološka,

boravišna - dio) 46.200,00

10. opći prihodi 369.710,29

11. ostali namjenski prihodi 13.125,00


UKUPNO (1. - 11.) 19.455.772,79


Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2142-03-09-14

Baška, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr