SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 56. Četvrtak, 24. prosinca 2009.
OPĆINA BAŠKA
73

64.

Temeljem članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2009. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2009. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/08 i 46/09) članak 4. mijenja se i glasi:

»Za provedbu ovoga Programa u Proračunu Općine Baška za 2009. godinu osigurana su sredstva, kako slijedi:

. financiranje ultrazvučnih pregleda za

stanovnike Općine Baška 18.000,00

. obvezni zdravstveni pregled zaposlenika 1.520,00

. sufinanciranje hitne medicinske pomoći 32.634,00

. sufinanciranje rada turističke ambulante 141.597,97

. pomoć za podmirenje troškova uređenja

prostorija u kojima je radila turistička

ambulanta i popravak opreme 10.000,00

. donacija KBC Rijeka 3.597,00

. poliklinika Redial, Centar za dijalizu

na otoku Krku 12.432,00

. ostale zdravstvene i veterinarske usluge 3.290,43

. stalna mjesečna novčana pomoć 43.200,00

. jednokratna novčana pomoć 15.600,00

. sufinanciranje boravka djece u dječjem vrtiću 6.400,00

. sufinanciranje nabave udžbenika 53.200,00

. sufinanciranje školske marende 1.057,00

. pomoć za podmirenje troškova stanovanja

(stanarina, troškovi u svezi sa stanovanjem,

komunalna naknada i sl.) 9.352,28

. pomoć u prigodi blagdana (novčana

i namirnice) 14.000,00

. ostale pomoći i donacije 9.000,00


U K U P N O: 374.880,68

Članak 2.

Ove II. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/17

Ur. broj: 2142-03-09-6

Baška, 21. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr