SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 55. Srijeda, 23. prosinca 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
105

64.

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93), članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o načinu obavljanja
dimnjačarskih poslova

Članak 1.

U članku 7. stavak 2. riječi: »Općinsko poglavarstvo Ravna Gora« mijenja se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 2.

U članku 10. riječ »Ured« zamjenjuje se riječju »Odsjek«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. riječi: »Općinsko poglavarstvo Ravna Gora« mijenja se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 4.

U članku 15. stavak 2. riječi: »Općinsko poglavarstvo Ravna Gora« mijenja se riječima »Općinski načelnik«.

Članak 5.

U članku 19. riječ »Ured« zamjenjuje se riječju »Odsjek«.

Članak 6.

U članku 21. stavku 4. mijenja se i glasi:

»Promjena cijena dimnjačarskih usluga ne može se izvršiti u toku trajanja dane koncesije.«

Članak 7.

U članku 26. stavak 3. riječi: »Općinskom poglavarstvu Ravna Gora« mijenja se riječima

»Općinskom načelniku«.

Članak 8.

U članku 27., 28. i 29. riječi »novčanom kaznom« u određenom padežu zamjenjuju se rječju »globa« u odgovarajučem padežu.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/09-01/7

Ur. broj: 2112/07-01-09-3

Ravna Gora, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr