SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 55. Srijeda, 23. prosinca 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
105

62.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2009. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u području društvene brige
o djeci predškolske dobi za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/08) u članku 4. brojka »331.000,00« mijenja se u brojku »338.859,00«.

U istom članku podaci u tabeli mijenjaju se i glase:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2.

U članku 6. riječi »Općinskom poglavarstvu« zamjenjuju se riječima »Općinskom načelniku«.

Članak 3.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/23

Ur. broj: 2112/07-01-09-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 

Prva izmjena i dopuna Programa javnih   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr