SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 55. Srijeda, 23. prosinca 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
105

61.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/ 09), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2009. godine, donijelo je

PRVU IZMJENU I DOPUNU
Programa javnih potreba u provođenju socijalnog
programa za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 53/08) u članku 2. brojka »256.750,00« mijenja se u brojku »264.750,00«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 3.

U članku 4. riječi »Općinskog poglavarstva« zamjenjuju se riječima »Općinskog načelnika«.

Članak 4.

Ova Prva izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/09-01/22

Ur. broj: 2112/07-01-09-2

Ravna Gora, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 

Prva izmjena i dopuna Programa javnih   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr