SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 55. Srijeda, 23. prosinca 2009.
OPĆINA RAVNA GORA
105

58.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/ 04), članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01 i 44/04), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 22. prosinca 2009. godine, donijelo je

TREĆU IZMJENU I DOPUNU
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/08, 3/09, 9/09 i 41/09) članak 2. mijenja se i glasi:

»Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. pod rednim brojem 2. brojka »25.000,00« zamjenjuje se brojkom »15.000,00« te u ukupnom zbroju brojka »40.000,00« zamjenjuje se brojkom »30.000,00«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. pod rednim brojem 7. brojka »170.000,00« zamjenjuje se brojkom »186.000,00« te u ukupnom zbroju brojka »255.000,00« zamjenjuje se brojkom »271.000,00«.

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. pod rednim brojem 1. brojka »230.000,00« zamjenjuje se brojkom »280.000,00« te u ukupnom zbroju brojka »325.000,00« zamjenjuje se brojkom »375.000,00«.

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Članak 7.

U članku 11. brišu se riječi »Općinsko poglavarstvo«.

Članak 8.

Ova Treća izmjena i dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/59

Ur. broj: 2112/7-01-09-3

Ravna Gora, 22. prosinca 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 

Treća izmjena i dopuna Programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr