SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 55. Srijeda, 23. prosinca 2009.
GRAD RIJEKA
105

232.

Na temelju članka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93, 33/05, 107/07 i 38/09), članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/ 03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2009. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
obavljanju dimnjačarskih poslova

Članak 1.

U Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/07) u članku 4. stavak 2. briše se.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Postupak davanja koncesije utvrđuje se općim aktom kojeg donosi Gradsko vijeće Grada sukladno pozitivnim propisima.«

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. riječi: »Poglavarstvo Grada« zamjenjuju se riječima: »Gradonačelnik Grada«.

Članak 4.

U cijelom tekstu Odluke riječi: »Korisnik koncesije« u određenom padežu zamjenjuju se riječju: »Koncesionar« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Plan dimnjačarskih područja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/07) donesen temeljem

članka 6. Odluke ostaje na snazi i primjenjuje se do donošenja novog Plana dimnjačarskih područja sukladno ovoj Odluci.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/09-01/236

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 22. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=649&mjesto=51000&odluka=232
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr