SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
OPĆINA VINODOLSKA
9

7.

Sukladno odredbi članka 7. stavak 1., alineja 1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 155/02 i 45/03), članka 46. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 20. stav 1., alineja treća, članka 45., st. 1. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/ 01, 3/02 i 9/02), članka 22. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 3/02 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 19. redovitoj sjednici, održanoj 18. ožujka 2004. godine donijelo je na zahtjev za razrješenje dužnosti člana Poglavarstva, temeljem izvješća Mandatne komisije

RJEŠENJE
o razrješenju dužnosti člana Općinskog
poglavarstva Općine Vinodolske

I.

Član Poglavarstva IVICA CRNIĆ, imenovan po Rješenju Općinskog vijeća o izboru i imenovanju članova Općinskog poglavarstva Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 16/01), RAZRJEŠUJE SE dužnosti člana Općinskog poglavarstva na osobni zahtjev, podnošenjem ostavke na tu dužnost, zbog podnošenja kandidature za izbor i imenovanje načelnika Općine Vinodolske.

II.

Član Poglavarstva IVICA CRNIĆ razriješen je dužnosti članstva u Poglavarstvu danom dostave pisane ostavke 10.03.2004. g., shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

III.

Član Poglavarstva koji je po ovom Rješenju razriješen dužnosti člana Poglavarstva koristi pravo da po prestanku obnašanja dužnosti nastavi s obnašanjem dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Vijeća, u roku od 8 dana od prestanka obnašanja dužnosti člana Poglavarstva 18.03.2004. g., u kom slučaju mirovanje mandata člana Općinskog vijeća prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva, a čime prestaje zamjenički mandat njegova zamjenika MIHOVILA MAVRIĆA dana 26.03.2004., o čemu Vijeće donosi posebno rješenje.

IV.

Rješenje o razrješenju dužnosti stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

V.

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru i imenovanju Općinskog poglavarstva Općine Vinodolske od 05.07.2001. g. (KLASA: 021-05/01-01-2-07, UR.BROJ: 2107-03/01-2-7-5-3) u dijelu pod točkom 4. koji se odnosi na izbor i imenovanje IVICE CRNIĆA za člana Poglavarstva.

Klasa: 021-05/04-01-19

Ur. broj: 2107-03/04-01-07

Bribir, 18. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr