SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 55. Srijeda, 23. prosinca 2009.
GRAD RIJEKA
105

216.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2010. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada,

- tržnice na malo.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom

iznosu od 2.150.000,00

- Javne površine u Starom gradu -

Vitezovićeva ulica, 780 m22.100.000,00

- Javne površine Sveučilišni kampus na

Trsatu 360 m250.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 3.570.000,00

- Javne površine u komunalnom opremanju

zemljišta za 1300 m2 i izgradnja stanova

na Rujevici 2. faza, 1300 m23.570.000,00

III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u

ukupnom iznosu od 15.770.400,00

- Pristupne ceste po rješenjima

komunalnog doprinosa dužine

250 m' - dio 1.100.000,00

- Pristupna cesta na lokaciji Zapadni

Zamet dužine 120 m' - priprema gradnje 550.000,00

- Pristupna cesta PC Policentro s infrastruk-

turom dužine 1500 m' - projekti 200.000,00

- Spoj Ul. Tina Ujevića prema Dražičkoj

dužine 780 m' - priprema 500.000,00

- Pristupna cesta do tenis centra u

Marčeljevoj dragi dužine 130 m 1.354.400,00

- Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova,

dužine 120 m' 500.000,00

- Cesta za Sveučilišni kampus na Trsatu,

dužine 600 m' 6.300.000,00

- Cesta za Sveučilišni kampus na Trsatu

- odvodnja Dukićeve ulice 1.500.000,00

- Pristupna cesta na Srdočima GP2B

dužine 100 m' 434.000,00

- Pristupna cesta GP5 i dio GP12B za

dječji vrtić Srdoči 160 m' 832.000,00

- Pristupna cesta u komunalnom opremanju

zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici

- 2. faza u dužini 50 m' 2.500.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 12.450.000,00

- Cesta 233 u Srdočima dužine 1.100 m'

- priprema 4.000.000,00

- Cesta ŽC 5025 - I. etapa Rujevica -

Marinići dužine 3100 m', imovinsko pravna

priprema 4.600.000,00

- Pristupna cesta u komunalnom opremanju

zemljišta za izgradnju stanova na

Rujevici, 2. faza dužine 50 m' 250.000,00

- Pristupna cesta u komunalnom opremanju

zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi

- projekti 500.000,00

- Tunelski priključci na cestu D-404 dužine

250 m' 3.000.000,00

- Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima

mjesnih odbora - studija izvodljivosti 100.000,00

IV. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Članak 4.

Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u

ukupnom iznosu od 1.079.600,00

- Javna rasvjeta Vitezovićeve ulice

dužine 600 m' 500.000,00

- Javna rasvjeta pristupne ceste do tenis

centra u Marčeljevoj dragi dužine 260 m' 145.600,00

- Javna rasvjeta ceste za Sveučilišni kampus

na Trsatu dužine 1900 m' - dio 150.000,00

- Javna rasvjeta pristupne ceste na Srdočima

GP2B dužine 207 m' 116.000,00

- Javna rasvjeta pristupne ceste GP5 i dio

GP12B za dječji vrtić Srdoči dužine

300 m' 168.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 160.000,00

- Javna rasvjeta stambenog područja

Rujevica - 2. faza dužine 110 m' 160.000,00

V. GRAĐENJE GROBLJA

Članak 5.

Građenje groblja financirat će se iz sredstva komunalnog doprinosa za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom

iznosu od 1.000.000,00

- nastavak izgradnje ukopnih mjesta na

općim poljima 1.000.000,00

VI. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja i nabavka opreme za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 8.982.820,00

- Izgradnja vodovoda za potrebe Kampusa

na Trsatu dužine 600 m' 632.940,00

- Vodoopskrba C2GO Marišćina dužine

8.000 m' cjevovoda i 2 vodospreme 6.444.480,00

- Vodoopskrba visinske zone u Kostreni

dužine 5600 m cjevovoda - priprema 230.160,00

- Vodoistražni radovi Dobrica 345.240,00

- Ogranak u ulici Bačići u dužini 300 m' 200.000,00

- Ogranci ulice Marije Grbac u dužini

120 m' 380.000,00

- Vodovodna infrastruktura u ulici Srdoči

dužine 200 m' 200.000,00

- Ogranak u Vinogradskoj ulici dužine

330 m' 300.000,00

- Ogranak u ulici Ivana Žorža dužine

120 m' 250.000,00

VII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 7.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 10.328.820,00

- Kanalizacijski sustav Grobnik, projektiranje

mreže dužine 24.000m' i izvođenje mreže

dužine 400 m' 2.727.410,00

- Kanalizacija Klana - rekonstrukcija

uređaja 1.624.840,00

- Odvodnja Sveučilišnog kampusa na Trsatu,

dužine 1000 m' 454.570,00

- Projektna dokumentacija 760.000,00

- Ogranci ulice Marije Grbac, dužine

540 m' 1.030.000,00

- Odvodnja ulice Srdoči sa CS Srdoči

dužine 300 m' 1.700.000,00

- Ogranak u ulici Josipa Mohorića dužine

150 m' 300.000,00

- Ogranak u Vinogradskoj ulici dužine

350 m' 800.000,00

- Ogranak u Plitvičkoj ulici dužine 90 m' 200.000,00

- Ogranak u ulici Ivana Žorža dužine

100 m' 292.000,00

- Ogranak u Primorskoj ulici dužine

200 m' 440.000,00

VIII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE

Članak 8.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 2.287.000,00

- Nabava specijalnih vozila i opreme za

odvoz otpada 2.287.000,00

IX. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 9.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a) iz cijene komunalne usluge u ukupnom

iznosu od 6.372.000,00

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada

Viševac u fazama - dio 6.151.000,00

- Izgradnja reciklažnih dvorišta - istok,

projekti 221.000,00

b) iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom

iznosu od 7.660.000,00

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada

Viševac u fazama - financijska pomoć

Fonda 5.060.000,00

- Izgradnja Centralne zone za gospodarenje

otpadom Marišćina, I. faza - dio 2.600.000,00

X. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO

Članak 10.

Građenje objekata i uređaja te nabava opreme za tržnice na malo financirat će se iz sredstava naknade za koncesiju za namjene kako slijedi:

a) iz sredstava naknade za koncesiju u

ukupnom iznosu od 1.600.000,00

- uređenje objekata tržne djelatnosti 1.600.000,00

Članak 11.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 73.410.640,00 kuna.

Članak 12.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine

Klasa: 021-05/09-01/222

Ur. broj: 2170-01-10-20-09-3

Rijeka, 22. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr