SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
OPĆINA VINODOLSKA
9

6.

Na temelju članka 51. i 52. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 49. i 50. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02 i 9/02), članka 25. i 26. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 3/02 i 9/02), na prijedlog 1/3 vijećnika i Odbora za izbor i imenovanje, nakon provedenog postupka glasovanja o nepovjerenju, Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 19. redovitoj sjednici, održanoj 18. ožujka 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o izglasavanju nepovjerenja načelniku
Općine Vinodolske

I.

Po provedbi postupka javnog glasovanja poimeničnim glasovanjem, po prijedlogu 1/3 vijećnika za izglasavanje nepovjerenja načelniku Općine, Općinsko vijeće je većinom glasova svih vijećnika »ZA« (8) izglasalo NEPOVJERENJE načelniku Općine Vinodolske MIHOVILU KOMBOLU.

II.

Načelnik Općine kojem je izglasano nepovjerenje smatra se razriješen dužnosti i prestaje mu dužnost načelnika i predsjednika Općinskog poglavarstva donošenjem Rješenja o izboru i imenovanju novog općinskog načelnika.

III.

Odlukom o iskazivanju nepovjerenja općinskom načelniku ne prestaje dužnost člana predstavničkog tijela (Općinskog vijeća) i isti ima zakonsko pravo da u roku 8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti, odnosno od dana razrješenja dužnosti načelnika, izborom novog načelnika, podnese pisani zahtjev predsjedniku Vijeća i zatraži aktiviranje svog mandata u Vijeću, koji je zbog nespojive dužnosti stavljen u mirovanje ili da u istom roku podnese ostavku na dužnost vijećnika u Općinskom vijeću.

IV.

Izglasavanjem nepovjerenja načelniku Općine Vinodolske, Vijeće se obvezuje izabrati novog općinskog načelnika u krajnjem roku od 30 dana od dana izglasavanja nepovjerenja.

V.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u »Službenim novinama« PGŽ.

VI.

Stupanjem na snagu ove Odluke, odnosno s danom razrješenja dužnosti načelnika prestaje važiti Rješenje o izboru i imenovanju načelnika Općine Vinodolske od 05.07.2001.g. (KLASA: 021-05/01-01-2-07, UR.BROJ: 2107-03/01-01-2-7- 3-1).

Klasa: 021-05/04-01-19

Ur. broj: 2107-03/04-01-06

Bribir, 18. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr