SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 55. Srijeda, 23. prosinca 2009.
GRAD CRIKVENICA
105

109.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09 ) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Crikvenice za 2010. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Uređenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna za slijedeće namjene:

- uređenje: park kod crkve u Jadranovu 200.000,00 kuna,

Članak 3.

Uređenje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina koje će se financirat iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice i ostalih prihoda u ukupnom iznosu od 6.280.000,00 kuna za slijedeće namjene:

- uređenje Vinodolske ulice u

Crikvenici 2.600.000,00 kuna,

- projektiranje prometnica 600.000,00 kuna,

- sufinanciranje izgradnje prometnica 1.600.000,00 kuna,

- uređenje Trga S. Radića u Crikvenici 570.000,00 kuna,

- uređenje Marušićevog zajma u

Crikvenici 180.000,00 kuna,

- uređenje prometnica 500.000,00 kuna,

- izrada KGIS-a 100.000,00 kuna,

- ulaganje u infrastrukturu,

Vinodolska 22, Crikvenica 130.000,00 kuna.

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 850.000,00 kuna za slijedeće namjene:

- preuređenje javne rasvjete,

Vinodolska ul. 600.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete na području

Ladvić 40.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete na području

Sopaljska 100.000,00 kuna,

- proširenje javne rasvjete ulaz u

Crikvenicu istok 30.000,00 kuna,

- sređivanje baze podataka javne rasvjete 80.000,00 kuna.

Članak 5.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 7.330.000,00 kuna i financirat će se sredstvima prihoda po osnovi komunalnog doprinosa planiranog Proračunom Grada Crikvenice za 2010. godinu u iznosu od 7.300.000,00 kuna i ostalih prihoda Proračuna.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/16

Ur. broj: 2107/01-01-09-8

Crikvenica, 17. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr