SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 55. Srijeda, 23. prosinca 2009.
GRAD CRIKVENICA
105

108.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110704, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 34/09 - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu obuhvaća održavanje komunalne infrastrukture djelatnosti kao što su odvodnja oborinskih voda, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javnu rasvjetu koji prikaz s procjenom troškova se odnosi na slijedeće:

*tablica se nalazi na dnu stranice*

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 13.250.000,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u istom iznosu kako je to predviđeno Proračunom Grada Crikvenice za 2010. godinu.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 400-06/09-01/16

Ur. broj: 2107/01-01-09-7

Crikvenica, 17. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

Program održavanja objekata i uređaja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr