SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
OPĆINA VINODOLSKA
9

4.

Na temelju članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 155/02 i 45/03), članka 30. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), članka 26. stavak 1., alineja četvrta Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02 i 9/02), članka 3. stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske (Službene novine PGŽ broj 3/02 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 19. redovitoj sjednici, održanoj 18. ožujka 2004. godine donijelo je na prijedlog Mandatne komisije

RJEŠENJE
o početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

I.

Nakon što je zamjeniku vijećnika STELI ČAČKOVIĆ prestalo po Rješenju obnašanje dužnosti zamjenika vijećnika, po podnijetoj ostavci, tj. prestao mandat u Vijeću i nastupile zakonske pretpostavke za početak obnašanja dužnosti zamjenika, za novog zamjenika vijećnika imenuje se DRAŽEN STRIZIĆ, BRIBIR, Kičeri 48, JMBG: 0406968361402, kojeg je kao neizabranog kandidata s liste odredila politička stranka HSLS, koja je predlagatelj liste, podneskom od 05.03.2004. g.

II.

Zamjenik vijećnika počinje obavljati dužnost vijećnika danom donošenja ovog Rješenja, nakon što mu Vijeće po izvješću Mandatne komisije potvrdi (verificira) mandat, te isti položi prisegu.

III.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će se objaviti u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/04-01-19

Ur. broj: 2107-03/04-01-04

Bribir, 18. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr