SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 55. Srijeda, 23. prosinca 2009.
GRAD CRIKVENICA
105

106.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 34/09) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 17. prosinca 2009. godine donijelo je

PLAN
razvojnih programa za 2010. godinu s projekcijom za 2011. I 2012. godinu

Točka 1.

Plan razvojnih programa za 2010. godinu s projekcijom za 2011. i 2012 (u daljnjem tekstu: Plan) sadrži rashode na nefinancijskoj imovini i plan kapitalnih pomoći i donacija.

Plan se sastoji od dva dijela:

1. Plana razvojnih programa za 2010. godinu s projekcijom za 2011. i 2012. godinu

2. Plana razvojnih programa za 2010. godinu s planiranim prihodima.

Točka 2.

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema Planu je 31. 12. 2012. godine. Plan će se usklađivati svaku godinu.

Točka 3.

Sva dva dijela Plana iz točke 1. stavak. 2 ovog Plana sastavni su dio Plana.

Točka 4.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/09-01/16

Ur. broj: 2107/01-01-09-5

Crikvenica, 17. prosinca 2009.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Crikvenice
dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

*tablica se nalazi na dnu stranice*

 

Plan razvojnih programa za 2010. godinu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr