SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 13. Srijeda, 14. travnja 2004.
OPĆINA VINODOLSKA
9

3.

Na temelju članka 7. st. prvi, alineja prva i članka 8. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 155/02 i 45/03), članka 26. stavak 1. alineja prva i četvrta Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02 i 9/02), članka 4. stavak 3. i članak 5. stavak 1, alineja 1., i stavak 2, Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 3/02 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 19. redovitoj sjednici, održanoj 18. ožujka 2004. godine donijelo je na prijedlog Mandatne komisije

RJEŠENJE
o prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

I.

Zamjeniku vijećnika STELI ČAČKOVIĆ iz Bribira, Kosavin 37/a, koja je po Rješenju o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti njegova zamjenika (KLASA: 021-05/01-01-2-07, UR.BROJ: 2107-03/01-01-2-7- 5-9) od 05.07.2001. g. obnašala dužnost vijećnika, prestaje zamjenički mandat člana Vijeća, prije isteka vremena na koje je izabrana, na temelju podnijete OSTAVKE na dužnost vijećnika 01.03.2004. g. s danom dostave pismene ostavke, shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01-19

Ur. broj: 2107-03/04-01-02

Bribir, 18. ožujka 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr