SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 54. Ponedjeljak, 21. prosinca 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

110.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst do 72/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2010. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i građenje i uređenje groblja.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Izradnja objekata komunalne infrastrukture s komunalnim društvom Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o.

1. Kapitalni projekt sanacije odlagališta Kalvarija

Ukupno planirana sredstva 432.000,00 kn

- iz sredstava Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti 252.000,00 kn

- iz vlastitih sredstava Proračuna 180.000,00 kn

2. Projekt proširenja kanalizacije u Velom Lošinju

Ukupno planirana sredstva 400.000,00 kn

- iz viška sredstava povrata poreza na dohodak (HBOR) 400.000,00 kn

3. Izgradnja objekata komunalne infrastrukture - projekt Jadran koji se financira iz namjenskih sredstava ostvarenih od naknade koja se plaća po cijeni od 2,33 kn po m3, za izgradnju kanalizacije na obali Priko i pročišćivač na Kijcu

Ukupno planirana sredstva 9.587.000,00 kn

- iz viška od prethodnih godina 6.587.000,00 kn

- iz vlastitih sredstava Proračuna 3.000.000,00 kn

4. Proširenje kanalizacije i vodovoda Nerezine

predio Marinculićeva ul. i Vručić

Ukupno planirana sredstva 500.000,00 kn

- iz vlastitih sredstava Proračuna 500.000,00 kn

5. Proširenje kanalizacije Mali Lošinj

Ukupno planirana sredstva 200.000,00 kn

- iz vlastitih sredstava Proračuna 200.000,00 kn

6. Izgradnja vodospreme na Kalvariji

Ukupno planirana sredstva 150.000,00 kn

- iz vlastitih sredstava Proračuna 150.000,00 kn

Članak 3.

Građenje nerazvrstane ceste u skladišno-servisnoj zoni Kalvarija III. faza sa izgradnjom infrastukture, planirana vrijednost radova 1.360.000,00 kn, iz viška prihoda iz prošle godine 1.260.000,00 kn i kapitalne pomoći PGŽ 100.000,00 kn.

Članak 4.

Građenje objekata javne rasvjete financirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 800.000,00 kn za sljedeće namjene:

- javna rasvjeta šetnice lungo mare Anunziata - Veli Žal 400.000,00 kn

- javna rasvjeta Valdarke - Veli Lošinj, II. faza 200.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete malih mjesta 100.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete uvala Mrtvaška 100.000,00 kn

Članak 5.

Kapitalni projekt poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja u ukupnom iznosu 800.000,00 kn, s planiranim vlastitim sredstvima iz Proračuna 520.000,00 kn i sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 280.000,00 kn.

Članak 6.

Projekt uređenja parkirališta Sunčana uvala u visini 200.000,00 kn, za izradu projekta i pripremnih zemljanih radova iz sredstava komunalnog doprinosa.

Članak 7.

Projekt izgradnje Heliodroma na Iloviku u visini 100.000,00 kn, za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja iz vlastitih sredstava Proračuna.

Članak 8.

Projekt pristupne ceste - Galboka, Nerezine u visini 200.000,00 kn, za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja iz vlastitih sredstava Proračuna.

Članak 9.

Projekt nerazvrstane ceste Bočac - Vresikovo u visini 900.000,00 kn; od čega 800.000,00 kn iz sredstva komunalnog doprinosa i 100.000,00 kn iz vlastitih sredstava Proračuna.

Članak 10.

Projekt rekonstrukcije raskršća Mali Lošinj - Veli Lošinj - Sunčana uvala u visini 150.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa 100.000,00 kn i 50.000, 00 kn iz vlastitih sredstava Proračuna, odnosi se na ishođenje idejnog rješenja i projektne dokumentacije.

Članak 11.

Kapitalni projekt cesta D-100, u kojem je uključeno prelaganje magistralnog cjevovoda i vodovoda, javna rasvjeta, te imovinskopravna pitanja u ukupnom iznosu od 800.000,00 kn, iz vlastitih sredstava Proračuna.

Članak 12.

Kapitalni projekt uređenja rive Priko u iznosu od 450.000,00 kn, odnosi se na izradu projektne dokumentacije, iz vlastitih sredstava Proračuna.

Članak 13.

Projekt parkiralište Nova obala u Malom Lošinju u iznosu od 800.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa, odnosi se na I. fazu.

Članak 14.

Kapitalni projekt rekonstrukcije mola na Srakanama u visini od 1.060.000,00 kn, odnosi se na glavni projekt i izvedbu mola. Projekt se financira iz vlastitih sredstava Proračuna u inosu od 212.000,00 kn i sredstava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu 848.000,00 kn.

Članak 15.

Kapitalni projekt ribarske luke na Tovaru u iznosu 925.000,00 kn, odnosi se na projektnu dokumentaciju, s vlastitim sredstvima Proračuna u iznosu od 70.000,00 kn i sredstvima Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u iznosu od 855.000,00 kn.

Članak 16.

Kapitalni projekt rješenja pristupne ceste na Kalvariji za stanove u iznosu 200.000,00 kn, iz sredstava komunalnog doprinosa.

Članak 17.

Nabavka urbane opreme prema potrebama za sva naselja Grada Malog Lošinja ukupno planirana sredstva u iznosu 150.000,00 kn, iz vlastitih sredstava Proračuna.

Članak 18.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utrvrđuju se u iznosu od 20.164.000,00 kn od čega se 2.900.000,00 kn odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture financirati će kapitalne projekte u iznosu 848.000,00 kn, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja financirati će projekt u iznosu 855.000,00 kn, Fond zaštite

okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati će projekte u iznosu 532.000,00 kn, kapitalne pomoće PGŽ 100.000,00 kn, sredstva projekta Jadran u iznosu 9.587.000,00 kn i 5.342.000,00 kn iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja.

Članak 19.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2010. godine.

Klasa: 363-02/09-01/14

Ur. broj: 2213/01-01-09-4

Mali Lošinj, 16. prosinca 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=648&mjesto=10005&odluka=110
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr