SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 54. Ponedjeljak, 21. prosinca 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

107.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03- proč. tekst do

72/09) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2009. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2009. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 50/08 i 31/ 09) za sljedeće djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- parkovno uređenje javnih površina

- odvodnja oborinskih voda

- održavanje groblja

- prijevoz vode i javni izljevi

- javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2009. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća:

Plan - izmjene- novi plan

1. Održavanje čistoće javnih površina 1.990.000 + 75.000,00 = 2.065.000,00 kn

- čišćenje javnih površina 1.730.000,00 + 75.000,00 = 1.805.000,00 kn

- zaštita okoliša i DDD 260.000,00 kn

2. Održavanje zelenih površina 1.740.000,00 kn

- parkovno uređenje javnih površina 1.700.000,00 kn

- održavanje fontana i urbane opreme 40.000,00 kn

3. Odvodnja oborinskih voda 350.000,00 kn

- redovno tekuće održavanje oborinskih kolektora 350.000,00 kn

4. Održavanje nerazvrstanih cesta 924.000,00 - 105.000,00 = 819.000,00 kn

- održavanje nerazvrstanih cesta i puteva 360.000,00 kn

- regulacija prometa 90.000,00 kn

- prometna signalizacija 474.000,00 - 105.000,00 = 369.000,00 kn

5. Održavanje groblja 160.000,00 kn

- redovno, tekuće održavanje groblja 160.000,00 kn

6. Voda i javni izljevi 21.000,00 kn

7. Čišćenje javnih WC-a 98.000,00

8. Održavanje obale 100.000,00 + 50.000,00 = 150.000,00 kn

9. Intervencije na javnim površinama 140.000,00 + 10.000,00 = 150.000,00 kn

10. Javna rasvjeta 2.290.000,00 kn

- utrošak. el. energije 1.330.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete 760.000,00 kn

- uređenje prigodne božićne rasvjete 200.000,00 kn

11. Održavanje javnih površina 1.000.000,00 kn

prema prioritetu MO:

Mali Lošinj - uređenje šetnice i luke na Sv. Martinu, uređenje šume na Bojčiću, izmicanje sprava na igralištu Valdarke, novi sloj pjeska na plaži Čikat, popravak betona na šetnici Čikat od Haračića do raskrižja Vresikovo, popravak betona na šetnici od »Ville Favorita« do raskrižja Dražica, popravak betona na šetnici od Željezničkog odmarališta do spoja na šetnici prema Dražici- ukupno planirana sredstva 180.000,00 kn.

Veli Lošinj - postavljanje 3 nova rasvjetna tijela na Feralu (planirano u kapitalnim investicijama proširenja javne rasvjete), betoniranje nekoliko kalica,uređenje javnog Wc-a na parkingu, uklanjanje 3 bora pored novih stambenih zgrada, uređenje zelene površine kod Mignona; ukupno planirana sredstva 90.000,00 kn.

Nerezine-betoniranje dijelova plaža (planirano na aktivnosti održavanja obale); saniranje ulice Sv. Frane (kod mesnice) u dužini od 60 m; postavljanje 3 »ležeća policajca« kod škole; uređenje sanitarnog čvora u prostoriji za mlade; uređenje dječjeg igrališta (planirano na aktivnosti dječjih igrališta u razdjelu 001); Ukupno planirana sredstva 140.000,00 kn.

Sveti Jakov - betoniranje prostora kod župne kuće; Ukupno planirana sredstva 20.000,00 kn.

Artatore - postavljanje 3 nova rasvjetna tijela (planirano na kapitalnom projektu proširenja javne rasvjete); proširenje ulazne ceste u naselje od ulaza do zavoja (15 m2); postavljanje sprava na dječje igralište (planirano na aktivnosti dječjih igrališta); postavljanje 2 »ležeća policajca« na ulazu u mjesto; Ukupno planirana sredstva 60.000,00 kn.

Kandija - čišćenje i proširenje donjeg puta do mola; postavljanje 1 skala od inoxa u more (planirano na kapitalnom projektu opremanja urbanom opremom) i postavljanje 1 rasvjetnog tijela uz novu klupicu (planirano na kapitalnom projektu proširenja javne rasvjete); Ukupno planirana sredstva 30.000,00 kn.

Osor - postavljanje nove autobusne čekaonice; uređenje šetnice od groblja do Bijara-100.000,00 kn; uređenje zelene površine pored autobusne čekaonice; Ukupno planirana sredstva 50.000,00 kn.

Ćunski - postavljanje 1 koša na dječje igralište (planirano na aktivnosti dječjih igrališta); popravak puta uz Betaniju u dužini od 50m -37.000,00 kn; betoniranje putića od župnog dvora do crkve-25.000,00 kn; saniranje potpornog zida na ulazu u parkiralište i postavljanje zida od armiranog betona-28.000,00 kn; postavljanje 2 rasvjetna tijela na ulazu i izlazu iz mjesta (planirano na kapitalnom projektu proširenja javne rasvjete); Ukupno planirana sredstva 50.000,00 kn.

Belej - rekonstrukcija društvenog doma MO Belej.

Punta Križa - betoniranje oštećenog dijela na cesti; uređenje okoliša oko škole; zamjena drvenih stupova za struju (planirano na poziciji proširenja javne rasvjete); Ukupno planirana sredstva 10.000,00 kn.

Susak - izrada projekta za šetnicu prema uvali Bok; postavljanje sprava na dječje igralište; Ukupno planirana sredstva 120.000,00 kn.

Ilovik - uređenje nekoliko kalica i uređenje plaža (150.000,00 kn); postavljanje nekoliko klupa (planirano na projektu opremanja urbanom opremom); postavljanje golova za nogomet na igralištu (planirano na poziciji dječjih igrališta); Ukupno planirana sredstva 150.000,00 kn.

Unije - izrada projekta Eko-sela i luke Maračuol; Ukupno planirana sredstva 100.000,00 kn.

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 8.843.000,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u iznosu od 5.135.000,00 kn, a iznos od 3.708.000,00 kn iz ostalih sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/09-01/18

Ur. broj: 2213/01-01-09-8

Mali Lošinj, 16. prosinca 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=648&mjesto=10005&odluka=107
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr