SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 54. Ponedjeljak, 21. prosinca 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

105.

Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 (36/09) i 125/09 ( 36/09)), članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 32/09) te članka 14. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 5/03 i 15/06), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se prijedlog predlagatelja Bracco Anne, Bracco Margherite i Bracco Marca radi razvrgnuća suvlasništva isplatom na nekretnini č.zgr. 391, upisanoj u zk.ul. 1410 k.o. Nerezine, koji prijedlog je podnesen Općinskom sudu u Malom Lošinju i vodi se pod poslovnim brojem: R1- 57/09.

2. Ovlašćuje se Gradonačelnika Grada Malog Lošinja da osobno, odnosno po izabranom punomoćniku u označenom sudskom postupku podnese očitovanje o prihvaćanju navedenog prijedloga predlagatelja, uz obvezu predlagatelja da utvrđeni iznos od 405.500,00 kuna isplate u korist Grada Malog Lošinja u roku od 15 dana od pravomoćnosti rješenja o diobi.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 711-01/09-01/25

Ur. broj: 2213/01-01-09-3

Mali Lošinj, 16. prosinca 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=648&mjesto=10005&odluka=105
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr