SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 54. Ponedjeljak, 21. prosinca 2009.
GRAD MALI LOŠINJ
73

104.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja, a koji je donio Grad Mali Lošinj, Klasa: 320-01/05-01/02, Ur. broj: 2213/01-01-06, od dana 5. travnja 2006. godine, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost Klasa: 320-02/06-01/1213, Ur. broj: 525-9-06-2/SK, od dana 26. rujna 2006. godine, na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2009. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o raspisivanju trećeg javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske na području
Grada Malog Lošinja

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja u katastarskim općinama: Belej, Ćunski, Mali Lošinj, Punta Križa i Veli Lošinj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja predviđeno za zakup:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II.

Postupak javnog natječaja prikupljanja pismenih ponuda provest će Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja.

III.

Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu »Novom listu« i na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja.

Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži oznaku datuma kada je objavljen u javnom glasilu te upozorenje da se od tog datuma računa rok za stavljanje ponuda.

Pismene ponude se dostavljaju Gradu Malom Lošinju u roku od 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

O b r a z l o ž e nj e

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održane dana 8. prosinca 2009. gopdine donijelo je Odluku o raspisivanju trećeg javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja za k.o. Belej, Ćunski, Mali Lošinj, Punta Križa i Veli Lošinj. Predmet zakupa su nekretnine označene u točci 1. ove Odluke i u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost. Javni natječaj provest će Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja.

Početnu cijenu u natječaju utvrdio je Grad Mali Lošinj temeljem Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za natječaj za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaj za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake (»Narodne novine« broj 40/09).

Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu »Novi list«, kao i na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja. Pismene ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske podnose se Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja u roku od 15 dana od dana objave u javnom glasilu.

Sumarni pregled površina u natječaju po katastarskim općinama:

1. k.o. Belej, površina 6,0573 ha

2. k.o. Ćunski, površina 3,2962 ha

3. k.o. Mali Lošinj, površina 0,3399 ha

4. k.o. Punta Križa, površina 5,2118 ha

5. k.o. Veli Lošinj, površina 0,9015 ha

Ukupno površina: 15,8067 ha

Ukupno početna cijena: 3.887,27 kuna

Klasa: 320-01/09-01/39

Ur. broj: 2213/01-01-09-18

Mali Lošinj, 8. prosinca 2009.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

Odluka o raspisivanju trećeg javnog natj  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=648&mjesto=10005&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr